ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
DE VOORWAARDEN MAKEN INTEGRAAL DEEL UIT VAN DEZE HUUROVEREENKOMST

 

 1. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde fiets. Bij aanvang krijgt de huurder een briefing over de correcte behandeling van de fiets, waarna de fiets pas wordt overhandigd als er geen vragen meer zijn. Op dat moment bevestigt de huurder ook dat hij/zij de fiets in onberispelijke staat heeft ontvangen. (In het geval van e-bikes zijn de Intuvia en de bediening van de e-bike uitgelegd aan de huurder). Met uw handtekening gaat u akkoord met de professionele aanpassing van de zadelhoogte, remmen en geometrie van de fiets volgens uw persoonlijke gegevens.
 2. De huurder moet een officieel identiteitsbewijs met foto, paspoort of rijbewijs laten zien en gaat ermee akkoord dat dit document als onderpand/deposito wordt gedeponeerd.
 3. Het huurobject is niet verzekerd. De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets zodanig wordt gestald dat verwarring, schade of diefstal worden voorkomen. Tijdens de nacht moet de fiets in een afgesloten ruimte in de accommodatie of in een afgesloten voertuig worden bewaard.
 4. De gehuurde fiets is niet verzekerd. In geval van diefstal, breuk of schade door oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde of reparatiekosten. Rijden door beken en Zeewater is niet toegestaan.
 5. In geval van diefstal of een ongeval moet de huurder dit binnen 24 uur melden bij de relevante veiligheidsinstantie en dit melden aan de verhuurder. OPMERKING: Particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen bevatten vaak een “zorgclausule”. Deze sluit aansprakelijkheidsclaims uit voor schade aan eigendommen van derden die de polishouders hebben gehuurd, geleased of geleend.
 6. De huurder moet alle defecten en schade aan de fiets onmiddellijk aan de verhuurder melden. Als deze melding niet wordt gedaan, is de huurder aansprakelijk voor alle verdere kosten die voortvloeien uit het verzuim van de melding, met name persoonlijk letsel en materiële schade aan derden.
 7. Door de check-in ticket te ondertekenen, bevestigt de huurder de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens, de aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden en de perfecte staat van het huurobject.
 8. Als de gehuurde fiets zonder goede reden niet op tijd wordt ingeleverd, moet de huurder er rekening mee houden dat er aangifte van diefstal tegen hem/haar wordt gedaan.
 9. We raden aan om een fietshelm te dragen, die kun je bij ons huren.
 10. Annuleringskostenbescherming kan online worden afgesloten bij het boeken van het huurobject. Deze annuleringskostenbescherming kan worden gekocht met een toeslag van 10% van de catalogusprijs van het verhuurbedrijf. Boekingen met annuleringskostenbescherming kunnen tot twee dagen voor de afhaaldatum van het geboekte object worden geannuleerd. Als er geen annuleringskostenverzekering is afgesloten, kan de boeking niet worden geannuleerd.
 11. Door deze Algemene Huurvoorwaarden te onderschrijven, bevestigt de Huurder uitdrukkelijk dat hij/zij de hierboven vermelde informatie heeft ontvangen en er kennis van heeft genomen, en geeft hij/zij bijgevolg zijn/haar toestemming voor de verwerking, met inbegrip van het doorsturen en verwerken van zijn/haar gegevens door het Verhuurbedrijf in het kader van de vermelde informatie, met betrekking tot de daarin vermelde doeleinden.
 12. Het contract wordt volledig geldig na ondertekening. Het contract is niet overdraagbaar aan andere personen

De bevoegde rechtbank is Garmisch-Partenkirchen.